TELESOFT prodaja
TELESOFT Servis
TELESOFT EdukacijaTELESOFT Terenski Servis
TELESOFT Kompjuterske mreže
TELESOFT Izrada web stranica
TELESOFT Izrada programa
TELESOFT Pomoć
KONTAKT

TELESOFT servis
Dobro organiziran, ekipiran i informatiziran u prosjeku svaki mjesec popravi više od 200 uređaja. Skoro dvije trećine uređaja popravi se u roku od 48 sati po zaprimanju u servis.

 
Za sve informacije vezane za servis nazovite 032 692 600
 
izrada programski aplikacija

održavanje kompjuterske opreme
(ugovori o održavanju)

servis na lokaciji korisnika

izrada web aplikacije
iznajmljivanje zamjenskih
uredaja dok traje popravak

produženje garancije

back-up (pohrana podataka)
na medij (cd,dvd)

help desk (pomoc korisniku)
 
U našem servisu vršimo usluge nadogradnje, dijagnoze kvara i popravka PC kompjutera. U garantnom roku svi popravci, te nadogradnje kompjutera komponentama kupljenim u TELESOFT-u, su besplatne. Za ostvarivanje garantnih prava potrebno je predočiti garantni list.
  TELESOFT servis - KONTAKT
 
 
   
 
TELESOFT computers d.o.o. 2009